DISCLAIMER
BeauSign wil u graag op het volgende wijzen:
Deze website met uitzondering van bepaalde onderdelen, zijn eigendom van BeauSign. Hier rust copyright op. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeauSign. Dit geldt alleen en uitsluitend voor commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BeauSign met constante zorg en aandacht samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. BeauSign behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel BeauSign alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BeauSign niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BeauSign welke geen eigendom zijn van BeauSign, maar zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BeauSign. Hoewel BeauSign uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. BeauSign is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. BeauSign sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

LEVERINGSVOORWAARDEN
BeauSign hanteert de leveringsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de “Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie”. Om de leveringsvoorwaarden te zien klikt u hier.

Leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd in PDF bestand om PDF te kunnen lezen dient u te beschikken over Adobe Reader.

Wanneer u (grote) bestanden naar BeauSign wilt verzenden via mail dan kunt u dat het beste doen via Wetransfer.