COPYRIGHT
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s tezamen ‘merken’,zijn eigendom van BeauSign ‘creatieve vormgeving’ en worden beschermd door Copyrightmerkenrecht, auteursrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van BeauSign ‘creatieve vormgeving’, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.